Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3276
Title: ЕМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: ЕКОНОМІКО-СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ БАЗИС
Other Titles: Ukrainian population emigration in the context of international labor migration trends: economical and socio-demographic basis
Authors: Романчук, К.В.
Шиманська, К.В.
Romanchuk, К.V.
Shymanska, К.V.
Keywords: міжнародна міграція
природний рух населення
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(75)
Abstract: Поширення явища міжнародної трудової міграції у світі та інтеграція України у світове співтовариство створює передумови для її участі у міжнародних міграційних процесах. Проте демографічні проблеми в Україні, зменшення фіскальних надходжень та посилення пенсійного навантаження багато в чому зумовлені проблемами еміграції працездатного населення, молодих спеціалістів. Описано економічний, соціальний та демографічний базиси еміграції населення України, проаналізовано статистичні дані щодо природного та міграційного рухів населення України й показників зовнішньої трудової міграції українців. Проведено огляд стану оплати праці в Україні та країнах ЄС, структури доходів населення та обсягів приватних грошових переказів із-за кордону, в результаті чого сформульовано висновки щодо соціально-економічних та демографічних передумов зовнішньої трудової міграції населення України як складової процесу міжнародної міграції робочої сили.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3276
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf680.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.