Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3110
Title: Wycena efektywności działalności przedsiębiorstwa w Polsce – audyt finansowy
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of company’s activities in Poland – financial auditing
Authors: Parkitna, А.
Parkitna, А.
Keywords: audyt finansowy
audyt operacyjny
financial auditing
effectiveness of activities
Issue Date: 2012
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.2(23)
Abstract: Ocena efektywności odgrywa znaczącą rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Zadaniem biegłego rewidenta, bowiem, jest wyrażenie opinii i raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe – zależnie od audytora, które stanowią o efektywności działania przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie, audytu finansowego jako instrumentu oceny efektywności działania przedsiębiorstwa.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3110
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf474.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.