Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2917
Title: ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВНЕСЕНИХ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ
Other Titles: Accounting reflection of property rights contributed into authorized capital: peculiarities of applying the alternative concepts of assets’ recognition
Authors: Романчук, К.В.
Шиманська, К.В.
Romanchuk, E.V.
Shymanska, E.V.
Keywords: майнові права
фінансова звітність
Issue Date: 2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.1(25)
Abstract: Досліджено правові норми щодо предмету господарського договору та можливості внесення до нього майнових прав. Проведено порівняльний аналіз операційної оренди та отримання майнових прав як внеску до зареєстрованого капіталу за засновницьким договором. Розкрито питання доцільності застосування кожної з альтернативних концепцій визнання активів при обліку майнових прав, внесених до статутного капіталу, та проаналізовано їх вплив на інформаційне наповнення показників фінансової звітності.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2917
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf627.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.