Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2889
Title: Імітатор зондуючих сигналів
Other Titles: Sounding signal simulator
Authors: Коваленко, Іван Олексійович
Шостачук, Дмитро Миколайович
Свістельник, Сергій Сергійович
Issue Date: 2004
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: 64397;
Abstract: Імітатор зондуючих сигналів відноситься до радіолокації і може бути використаний при настроюванні та контролі працездатності радіовипромінювальних систем як наземного, так і космічного призначення. Імітатор зондуючих сигналів містить вихідний атенюатор та вхідний атенюатор, вихід якого з'єднаний з першим входом першого змішувача сигналів. Другий вхід першого змішувача сигналів з'єднаний з другим входом другого змішувача сигналів та з виходом генератора лінійно-частотно-модульованих сигналів, вхід якого з'єднаний з виходом синхронізатора. Вихід першого змішувача сигналів з'єднаний з першим входом лінії затримки сигналів, другий вхід якої з'єднаний з першим виходом пристрою керування, а її вихід - з першим входом другого змішувача сигналів. Вихід другого змішувача сигналів з'єднаний з входами набору дисперсійних фільтрів, виходи якого з'єднані з першими входами комутатора. Другі входи комутатора з'єднані з другими виходами пристрою керування, а виходи комутатора з'єднані з входами суматора. В пристрій додатково введені модулятор, геомагнітна камера, в якій розміщені задатчик магнітного поля та феромагнітний датчик, що зв'язані між собою електромагнітним зв'язком. Вихід феромагнітного датчика з'єднаний з другим входом модулятора, перший вхід якого з'єднаний з виходом суматора. Вихід модулятора з'єднаний з входом вихідного атенюатора. Винахід забезпечує підвищення точності імітації зондуючих сигналів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2889
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сканирование0001.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.