Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2769
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Other Titles: Theoretical fundamentals of assessing the market value of the enterprise for management purposes: accounting aspect
Authors: Гуненко, С.А.
Gunenko, S.A.
Keywords: фактори, що впливають на вартість
оцінка
управління
інформаційне забезпечення
ринкова вартість
економічний потенціал
облік
factors that affect the value
valuation
dataware
management
market value and economic potential
accounting
Issue Date: 2014
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.2(29)
Abstract: Визначено основні теоретичні засади щодо оцінки ринкової вартості підприємства з метою її максимізації та управління. Розглянуто нормативно-правові та ненормативні акти, що регулюють оцінку майна та майнових прав. Визначено законодавство, яке використовується у сфері бухгалтерського обліку при здійсненні оцінки вартості підприємства. Вивчено цілі оцінки вартості підприємства та встановлено, що основною ціллю саме для оцінки ринкової вартості є продаж підприємства. Досліджено підходи та інформаційні джерела, що використовуються при визначенні ринкової вартості відповідно до законодавства України. Наведено етапи оцінки вартості підприємства (підготовчий, організаційний, методичний, результативний) та участь бухгалтера в цих етапах. Узагальнено фактори, що впливають на вартість підприємства, та встановлено основні з них, які впливають на максимізацію прибутку продавця підприємства. Доведено, що бухгалтерський облік є одним із основних джерел, яке повинно використовуватися при оцінюванні вартості підприємства.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2769
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf285.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.