Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2738
Title: ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ
Other Titles: To the issue of development of modern information systems of accounting and control
Authors: Редченко, К.І.
Redchenko, K.І.
Keywords: інформаційні системи
корисність інформаці
бухгалтерський облік
управлінський облік
контроль
information systems
utility of information
accounting
management accounting
control
Issue Date: 2014
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.3(30)
Abstract: Розглянуто проблеми реалізації та покращання процесу обліку і контролю. Виявлено основні недоліки інформаційних систем обліку та контролю, що пов’язані з: 1) недостатнім рівнем довіри у двосторонніх відносинах між відповідальною стороною та користувачем; 2) недостатньою кваліфікацією однієї або двох сторін у згаданих вище двосторонніх відносинах; 3) несвоєчасністю подання інформації для прийняття стратегічних рішень; 4) обмеженнями, що накладають окремі принципи та елементи методу бухгалтерського обліку. Розроблено загальну модель корисності інформаційної системи, що дозволяє виявити резерви покращання якості облікової та контрольно-аналітичної інформації. В основу цієї моделі покладено положення, згідно з яким корисність інформаційної системи визначається якістю інформації, що наповнює цю систему, якістю самої системи та якістю сервісу, який система надає користувачам. Запропоновано шляхи формування модерної системи обліку і контролю, побудованої на концепції корисності та використанні сучасних інформаційних технологій. Ці шляхи передбачають диверсифікацію та інтелектуалізацію обліку, розвиток інтегрованих інформаційних систем управління підприємством, підвищення уваги до нематеріальних активів, поширення нових технологій надання впевненості з метою наближення обліку до реальних потреб менеджменту, власників та інших зацікавлених сторін, створення передумов для надання облікової інформації у режимі реального часу, а також у вигляді початкової аналітики та метаданих.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2738
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf182.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.