Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2691
Title: IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
Other Titles: Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах
Authors: Skrypnyck, M.I.
Radionova, N.J.
Matiukha, М.M.
Скрипник, М.І.
Радіонова, Н.Й.
Матюха, М.М.
Keywords: strategic management accounting
стратегічний управлінський облік
Issue Date: 2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.2(32)
Abstract: Розглянуто сутнісну характеристику та специфічні особливості стратегічного управлінського обліку. Метою статті є комплексна оцінка системи управлінських процесів, з’ясування теоретичних і методологічних аспектів імплементації стратегічного управлінського обліку в сучасних економічних умовах з урахуванням вимог міжнародної практики ведення обліку та вітчизняного законодавства для виробничих підприємств. У методичному плані проаналізовано відмінності стратегічного і традиційного управлінського обліку. Визначено інформаційні завдання стратегічного управлінського обліку, що вирішуються в системі прийняття рішень. Результатами дослідження є розроблення тесту на схожість традиційного та стратегічного управлінського обліків, розроблено їх порівняльну характеристику відмінностей. Виходячи із особливостей стратегічного управлінського обліку, виділено основні групи найбільш важливих інформаційних завдань. Встановлено, що весь процес впровадження системи стратегічного управлінського обліку необхідно проводити обмірковано, поетапно, з оцінкою ефективності кожної стадії і ретельним плануванням наступної, оскільки витрати на вдосконалення інформаційної системи управління повинні забезпечити відчутний ефект для виробничого підприємства. Науковою новизною статті є обґрунтування запровадження елементів стратегічного управлінського обліку та напрями використання його інформаційного забезпечення. Визначено важливість використання системи стратегічного управлінського обліку, що має призвести до підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, стратегічний управлінський облік забезпечує потреби прогнозування розвитку підприємства, здійснюючи аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2691
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf118.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.