Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2587
Title: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО
Other Titles: Forming and disclosure of information about employees benefits under IFRS and National accounting standards of Ukraine
Authors: Романчук, К.В.
Шиманська, К.В.
Romanchuk, K.V.
Shymanska, K.V.
Keywords: виплати працівникам
фінансова звітність
Issue Date: 2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип. 3(33)
Abstract: Прийняття обґрунтованих управлінських рішень, передусім, інвестиційних, вимагає наявності у користувача всього спектра фінансової та нефінансової суттєвої інформації, чільне місце у складі якої останнім часом надають сфері соціально-трудових відносин, зокрема рівню виплат працівникам. Це пояснюється загостренням соціально-економічних проблем, пов’язаних з порушеннями у сфері трудового законодавства, проблемами у забезпеченні зайнятості населення, тінізацією розрахунків з працівниками. Системою, що здатна генерувати інформацію, необхідну для достовірного та повного розкриття інформації про виплати працівникам підприємства, є система бухгалтерського обліку. Метою статті є критична оцінка вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, а також вітчизняної практики розкриття інформації про стан виплат працівникам для удосконалення методичного забезпечення облікового відображення господарських операцій, пов’язаних з виплатами працівникам. У дослідженні здійснено порівняння вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку щодо формування інформації про виплати працівникам, окреслено проблеми розкриття інформації за вказаним об’єктом у фінансовій звітності та визначено напрями їх вирішення.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2587
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf296.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.