Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2530
Title: Спосіб орієнтації штучних супутників Землі
Other Titles: Method for orientation of artificial Earth satellites
Authors: Самотокін, Борис Борисович
Шостачук, Дмитро Миколайович
Issue Date: 2003
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: 56077;
Abstract: Спосіб орієнтації штучних супутників Землі полягає в тому, що попередньо розраховують аналітичні прогнозні моделі збурюючого моменту та геомагнітного поля в заданих ділянках орбіти. Після цього коригують попередньо розраховану аналітичну прогнозну модель збурюючого моменту. Далі вимірюють поточні значення напруженості геомагнітного поля по осях супутника, які використовують для поточного коригування попередньо розрахованої аналітичної прогнозної моделі геомагнітного поля. Потім по скоригованій аналітичній прогнозній моделі збурюючого моменту обраховують прогнозне значення накопиченого кінетичного моменту для заданого майбутнього інтервалу часу обертання супутника по орбіті. Якщо обраховане прогнозне значення накопиченого кінетичного моменту перевищить задану максимально припустиму величину, то розраховують ту ділянку орбіти супутника, на якій накопичений кінетичний момент можливо скинути з мінімальним енергоспоживанням. Після того, як супутник досягне цієї ділянки орбіти, виконують скидання накопиченого кінетичного моменту. Винахід забезпечує зменшення потужності споживання та підвищення точності орієнтації штучних супутників Землі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2530
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument.pdf111.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.