Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2291
Title: Система для непрямого визначення антенної складової ефективної поверхні розсіювання апертурних антен.
Other Titles: The system for indirect determination of antenna component of effective surface scattering aperture antennas.
Authors: Манойлов, В'ячеслав Пилипович
Сидорчук, Ольга Леонідівна
Issue Date: 2014
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: 106557;
Abstract: Винахід належить до галузі радіотехніки, а саме до вимірювання антенної складової ефективної поверхні розсіювання антен та решіток, і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіолокації, радіонавігації, радіоастрономії. Система для непрямого визначення антенної складової ефективної поверхні розсіювання апертурних антен містить вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі за напругою, направлені одна на одну передавальну антену та досліджувану антени. До досліджуваної антени підключені еталонний відбивач та узгоджене навантаження. Введені послідовно з'єднані та підключені до вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі за напругою високоточний частотомір, поляризаційний атенюатор, несиметричний подвійний трійник, детекторна секція та вимірювальний підсилювач. Перший та другий виходи несиметричного подвійного трійника з'єднані відповідно зі зразковим рухомим навантаженням та передавальною антеною. Технічний результат: суттєве зменшення похибки вимірювання антенної складової ефективної поверхні розсіювання апертурних антен.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2291
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сканирование0001.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.