Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1955
Title: ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Other Titles: Assessment of generalizing cost indicators volume of industrial production
Authors: Іваненко, В.О.
Поліщук, І.Р.
Ivanenko, V.O.
Polishchuk, I.R.
Keywords: економічний аналіз
валова продукція
Issue Date: 2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(71)
Abstract: Оскільки стан промисловості значною мірою визначає пріоритети розвитку допоміжних і обслуговуючих виробництв, інженерної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур, зайнятість і рівень життя населення країни, то вирішення проблеми стабілізації та розвитку економіки країни в умовах ринкових відносин можливе лише під час створення конкурентоспроможного промислового виробництва. При цьому важливе місце серед показників виробничої діяльності промислових підприємств займають сукупні вартісні показники продукції. Визначено порядок формування показників валової, товарної і реалізованої продукції як основних сукупних вартісних показників обсягу промислової продукції. За результатами дослідження проведено аналіз взаємозв’язку між зазначеними показниками. Обґрунтовано переваги застосування показника чистої продукції в економічному аналізі виробництва і реалізації продукції, порівняно з показниками валової і товарної продукції. Окреслено напрями застосування зазначених показників в аналізі виробничої діяльності промислових підприємств.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1955
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf243.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.