Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1884
Title: ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Other Titles: Insurer’s activity as object of economic analysis
Authors: Поплавський, О.О.
Poplavskiy, O.O.
Keywords: економічний аналіз
страхова компанія
Issue Date: 2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(74)
Abstract: Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних засад аналізу страхових компаній та виявленню особливостей його здійснення. Акцентовано увагу на важливій ролі економічного аналізу в економічній науці, що підтверджено його активним використанням у дослідженнях та практичною спрямованістю. Автором узагальнено класифікацію та принципи аналізу діяльності страхових компаній, доповнено їх специфічними для страховиків принципами зовнішнього середовища, публічності та ризикорієнтованості, що дають можливість більшою мірою врахувати особливості страхових відносин. Не залишилося поза увагою уточнення елементів аналізу та ключових його напрямів, зокрема, аналізу фінансового забезпечення страховика, аналізу страхових операцій та аналізу інвестиційної діяльності, що дозволить забезпечити ефективне функціонування системи управління ризиками.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1884
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf189.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.