Browsing by Author Крижанівський, В.Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
17-May-2015АЛГОРИТМ ПОШУКУ ГЛОБАЛЬНОГО ОПТИМУМУ В ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛАЯремчук, С.І.; Крижанівський, В.Б.
15-May-2013ВІЗУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ОБ'ЄКТІВ, ЇХ ЗВ'ЯЗКІВ І ВПЛИВІВ, У КОМПЛЕКСІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИМУЛЯЦІЙАнтонюк, Д.О.; Крижанівський, В.Б.; Заєць, Д.А.
22-Apr-2016ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ПРОГРАМ І ДАНИХ"Крижанівська, І.В.; Крижанівський, В.Б.
2013ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ УПАКОВКИ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВКрижанівський, В.Б.; Шавурська, Г.П.; Kryzhanivskyy, V.B.; Shavurska, A.P.
2013МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИХ СТАНІВ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ZnCdTe – КРЕМНІЄВА ПІДКЛАДКАМосквін, П.П.; Крижанівський, В.Б.; Омелянчук, С.А.; Рашковецький, Л.В.; Литвин, П.М.; Вуйчик, М.В.; Moskvin, P.P.; Kryzhanivskyy, V.B.; Omelyanchuk, S.A.; Rashkovetsky, L.V.; Lytvyn, P.M.; Vujchyk, М.V.
29-May-2014ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ, ЯКІ ОПИСУЮТЬСЯ ЗМІШАНОЮ КРАЙОВОЮ ЗАДАЧЕЮКрижанівський, В.Б.
14-May-2014ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРКрижанівський, В.Б.; Лозко, Є.В.
2011ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАДИРОК ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ. ГЕОМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТКрижанівський, В.Б.; Крижанівська, І.В.; Kryzhanivskyy, V.B.; Kryzhanivska, І.V.
17-Oct-2017ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІШупіков, О.А.; Крижанівський, В.Б.
10-May-2016ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕРІАЛІВ З КУРСУ «БЕЗПЕКА ПРОГРАМ І ДАНИХ»Крижанівська, І.В.; Крижанівський, В.Б.
2012ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОСТРУКТУР CdX Hg1XTe - Zn0.04Cd0.96Te , ЩО СФОРМОВАНІ ОСАДЖЕННЯМ З РІДКОЇ ФАЗИМосквін, П.П.; Гутніченко, О.А.; Крижанівський, В.Б.; Рашковецький, Л.В.; Moskvin, P.P.; Gutnichenko, А.А.; Kryzhanivskyy, V.B.; Rashkovetsky, L.V.