Electronic Repository

Удосконалення механізму управління транспортною системою міста

Show simple item record

dc.contributor.author Кучменко, В.О.
dc.date.accessioned 2023-03-16T09:28:05Z
dc.date.available 2023-03-16T09:28:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8121
dc.description Кучменко В.О. Удосконалення механізму управління транспортною системою міста: колективна монографія. Розділ 3. Конструкт удосконалення механізму управління транспортною системою міста / Є.М. Ахромкін, І.О. Хорошилова, В.О. Кучменко. – Х.:ФОН Бровін О.В., 2019.– 256 с. uk_UA
dc.description.abstract У монографії утворена композиція економічних моделей формування транспортної системи міста, в яку включені: ринкова, соціально орієнтована і адміністративна моделі. Отримали розвиток: методичний підхід щодо управління транспортною системою міста, встановлено, що до евентуальних моделей управління транспортною системою міста в частині управління пасажиропотоками, відносяться: гравітаційні і ентропії моделі, модель «місцевого стоку»; послідовність аналізу економічних показників функціонування міського пасажирського транспорту. Побудовано матрицю swot-аналізу системи міського пасажирського транспорту з метою виділення її сильних/слабих сторін, а також переваг і недоліків, що стало основою для удосконалення механізму управління транспортною системою міста. Удосконалений підхід до проведення субʼєктно-обʼєктного аналізу управління міським пасажирським транспортом на основі визначення субʼєктів і обʼєктів системи міського пасажирського транспорту і їх взаємодії. Розкриті характеристики пасажира і перевізника як субʼєктів системи управління міським пасажирським транспортом. Визначені і оцінені умови розвитку міського пасажирського транспорту за допомогою вдосконаленої процедури, заснованої на класифікації попиту населення на послуги міського пасажирського транспорту і обліку чинників впливу на потреби у внутрішньоміських пересуваннях. Визначені параметри системи міського пасажирського транспорту і оцінена ефективність різних способів пересування населення залежно від витрат, які мають бути враховані при розподілі функцій управління транспортною системою міста між адміністрацією і перевізниками в рамках функціонування механізму управління транспортною системою міста. Сформований конструкт вдосконалення механізму управління транспортною системою міста, як сукупність конструктивних пропозицій по розвитку транспортної системи міста: економіко-математичного забезпечення управління транспортною системою міста, алгоритму розрахунку вірогідності вибору населенням способу пересування, імітаційної моделі розрахунку структури і обʼємів перевезень, стратегічних завдань розвитку транспортної системи міста. Обгрунтовані і визначені стратегічні завдання розвитку транспортної системи міста на основі розробленого алгоритму розрахунку вірогідності вибору населенням способу пересування. Вперше сформовано конструкт удосконалення механізму управління транспортною системою міста як сукупність конструктивних пропозицій щодо розвитку транспортної системи міста, які формують інструментальну базу розвитку механізму управління транспортною системо міста та її основною складовою - системою міського пасажирського транспорту. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject транспортна система uk_UA
dc.subject місто uk_UA
dc.title Удосконалення механізму управління транспортною системою міста uk_UA
dc.title.alternative Розділ 3. Конструкт удосконалення механізму управління транспортною системою міста uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account