Electronic Repository

Інформаційна модель управління економічною безпекою суб’єктів господарювання

Show simple item record

dc.contributor.author Нонік, В.В.
dc.contributor.author Дикий, А.П.
dc.contributor.author Дика, О.С.
dc.date.accessioned 2022-12-01T12:15:38Z
dc.date.available 2022-12-01T12:15:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8063
dc.description Нонік В.В., Дикий А.П., Дика О.С. Інформаційна модель управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: монографія / В.В. Нонік, А.П. Дикий, О.С. Дика. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 248 с. uk_UA
dc.description.abstract Забезпечення захисту облікових даних суб’єкта господарювання є важливою передумовою, спрямованою на забезпечення економічної безпеки підприємства. Особливого значення набуває проблема організації бухгалтерського обліку у формуванні системи економічної безпеки підприємства щодо забезпечення управління обліковою інформацією для прийняття управлінських рішень та належного рівня захисту майна підприємства від прояву негативних чинників з боку різних користувачів. В монографії сформовано науково обґрунтовані теоретичні засади та практичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку як інструменту забезпечення економічної безпеки підприємств з метою захисту бухгалтерської інформації та майна підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що сприятиме реалізації принципу безперервності діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher О.О. Євенок uk_UA
dc.subject економічна безпека підприємства uk_UA
dc.subject захист облікових даних суб’єкта господарювання uk_UA
dc.title Інформаційна модель управління економічною безпекою суб’єктів господарювання uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account