Electronic Repository

Економічний аналіз витрат великих промислових підприємств: організація та методика

Show simple item record

dc.contributor.author Євдокимов, В.В.
dc.contributor.author Грицишен, Д.О.
dc.contributor.author Норд, Г.Л.
dc.contributor.author Фокін, О.К.
dc.date.accessioned 2022-12-01T10:22:49Z
dc.date.available 2022-12-01T10:22:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8057
dc.description Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Норд Г.Л., Фокін О.К. Економічний аналіз витрат великих промислових підприємств: організація та методика [Текст]: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, Г.Л. Норд, О.К. Фокін. – Житомир: ЖДТУ, 2019. – 216 с. uk_UA
dc.description.abstract У ході проведеного дослідження розглянуто виробничі витрати як об’єкт економічного аналізу. Було проведено оцінку стану витрат великих промислових підприємств як об’єкту управління та економічного аналізу. Розглянуто сучасний стан організації та методики економічного аналізу виробничих витрат на великих промислових підприємствах. Було досліджено: суб’єктно-об’єктний склад системи економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств; розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. Виявлено взаємодію економічного аналізу з іншими інформаційними підсистемами управління як основи зворотного зв’язку. Обґрунтовано передумови удосконалення методичного забезпечення аналізу витрат виробництва. Розроблено напрями удосконалення методики аналізу витрат виробництва промислових підприємств. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують економічний аналіз витрат великих промислових підприємств, їх організацію та методику. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.subject виробничі витрати uk_UA
dc.subject економічний аналіз виробничих витрат uk_UA
dc.title Економічний аналіз витрат великих промислових підприємств: організація та методика uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account