Авторське право

 

Recent Submissions

 • Коренівська, Оксана Леонідівна; Нікітчук, Тетяна Миколаївна; Вакалюк, Тетяна Анатоліївна; Бенедицький, Василь Борисович; Андреєв, Олександр Володимирович (2024-01-09)
  Розроблено ІоТ систему з edge devices для моніторингу мікроклімату в приміщеннях навчальних закладів з передачею даних на віддалений сервер, для дослідження впливу мікроклімату на фізіологічний стан здобувачів освіти, що ...
 • Левківський, Віталій Леонідович; Марчук, Дмитро Костянтинович; Граф, Марина Сергіївна; Сугоняк, Інна Іванівна; Левченко, Антон Юрійович (2023-12-20)
  Комп’ютерна програма «WASTE COLLECTION OPTIMIZATION SYSTEM» являє собою систему оптимізації вивезення побутових відходів у вигляді веб-сайту, розробленого на мові програмування РНР із використанням СКБД MySQL. Метою розробки ...
 • Жиглей, Ірина Вікторівна (2023-12-14)
  Посібник складений з урахуванням вимог валютного законодавства. Містить як теоретичну складову, так і завдання для розв’язку. Є корисним для використання ЗВО України різних рівнів акредитації. Призначений для студентів ...
 • Мельник, Тетяна Юріївна; Овандер, Наталія Львівна (2023-12-04)
  Проведено аналіз статистичних даних розвитку ринку органічної продукції в Україні і світі та сучасного нормативно-правового забезпечення, що регулює сферу сертифікації й маркування органічної продукції в Україні.
 • Морозов, Андрій Васильович; Кушнір, Надія Олександрівна; Плечистий, Дмитро Дмитрович; Толстой, Ігор Анатолійович; Дмитренко, Ірина Анатоліївна (2023-12-01)
  Комп’ютерна програма «ZTU Test Generator» призначена для створення екзаменаційних білетів з метою проведення екзаменів та заліків у закладах освіти. Програма використовує два Word-файли: перший містить масив тестових ...
 • Морозов, Андрій Васильович; Кушнір, Надія Олександрівна; Лисогор, Юрій Іванович; Кубрак, Юрій Олександрович; Левченко, Антон Юрійович (2023-12-01)
  Комп’ютерна програма «Max Flow Educator» призначена для підтримки самостійного засвоєння теми «Максимальний потік», яка вивчається в рамках дисципліни «Дискретна математика». Програма має редактор умов задач, який дозволяє ...
 • Шамрай, Володимир Ігорович; Мельник-Шамрай, Вікторія Вікторівна; Котенко, Володимир Володимирович; Панасюк, Андрій Вікторович; Іськов, Сергій Станіславович (2023-08-02)
  В роботі проаналізовано та наведено основні показники світового ринку декоративного каміння та відзначено роль України в кам’яному бізнесі. Визначено ряд чинників, які слугують головними причинами негативного стану кам’яного ...
 • Морозов, Андрій Васильович; Локтікова, Тамара Миколаївна; Кубрак, Юрій Олександрович; Толстой, Ігор Анатолійович; Дмитренко, Ірина Анатоліївна (2023-06-28)
  Комп’ютерна програма «ZTU Schedule Editor 1.0» реалізована у вигляді онлайн-сервісу, який дозволяє переглядати розклад за академічними групами, викладачами та аудиторіями університету. Комп’ютерна програма має адміністративну ...
 • Кирилович, Валерій Анатолійович; Мельничук, Петро Петрович; Кравчук, Антон Романович; Яновський, Валерій Анатолійович (2023-05-12)
  Застосування колаборативних промислових роботів на сучасному виробництві ставить ряд питань пов’язаних зі змістовністю визначень. В роботі представлено стислий аналіз інформаційних джерел, які вказують на різноманітність ...
 • Остапчук, Тетяна Петрівна; Бірюченко, Світлана Юріївна; Орлова, Катерина Євгеніївна (2023-05-10)
  Виокремлено ряд етичних питань в HR-менеджменті, які виникають при працевлаштуванні, визначенні винагород та пільг в трудових відносинах, а також можливі наслідки неетичної поведінки, що проявляється у вигляді бізнес-ризику ...
 • Мамрай, Василь Васильович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Шлапак, Володимир Олександрович; Іськов, Сергій Станіславович; Панасюк, Андрій Вікторович (2023-05-08)
  Встановлена питома продуктивність різання природного каменю дисковими пилами в плошинах, які паралельні площинам вертикальних поперечним та повздовжнім системам тріщин масиву природного каменю
 • Полчанов, Андрій Юрійович; Городиський, Микола Петрович; Дячек, Світлана Михайлівна; Литвинчук, Ірина Вікторівна; Виговська, Олена Анатоліївна (2023-05-10)
  Виокремлено ряд етичних питань в HR-менеджменті, які виникають при працевлаштуванні, визначенні винагород та пільг в трудових відносинах, а також можливі наслідки неетичної поведінки, що проявляється у вигляді бізнес-ризику ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна (2023-06-26)
  В творі представлено сформовані теоретико-методологічних засад державного управління бюджетною безпекою, зокрема розроблені: модель інтегрального механізму державного управління бюджетною безпекою, механізми нижчої ієрархіїі ...
 • Ткачук, Андрій Геннадійович (2023-05-18)
  Розроблено нову інформаційно-вимірювальну систему для моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів, а також проведення наземної відеозйомки на базі роботизованої гусеничної платформи.
 • Вигівська, Ірина Миколаївна; Селецька, Дар'я Олегівна (2023-05-05)
  На період воєнного стану КМУ надано чіткий перелік товарів, що вважаються гуманітарною допомогою, спрощено порядок митного оформлення такого вантажу, регламентовано основні аспекти визнання та митного оформлення гуманітарної ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Кирилович, Валерій Анатолійович; Лугових, Оксана Олександрівна (2023-05-03)
  У даній статті розглядаються можливості застосування автоматизованих та інформаційних систем з цифровими зображеннями для вирішення практичних задач, що пов’язані з видобуванням та обробкою природного каменю. Комп’ютеризована ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Шавурський, Юрій Олександрович; Чепюк, Ларіна Олексіївна; Воронова, Тетяна Станіславівна (2023-03-03)
  У статті розглядається стиснення цифрових даних вимірювальної відеоінформації про лінійні та кутові переміщення об'єктів. Таке стиснення є складовою частиною перетворення даних у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних ...
 • Черниш, Оксана Андріївна; Левківський, Віталій Леонідович; Вакалюк, Тетяна Анатоліївна; Сивак, Олена Борисівна (2023-04-27)
  У вигляді схем та блок-схем описується новий підхід до реалізації електронного багатомовного термінологічного словника, який є комп’ютерною програмою з візуалізацією, що надає змогу визначити правильне значення слова під ...
 • Соболевський, Руслан Вадимович; Панасюк, Андрій Вікторович; Іськов, Сергій Станіславович; Камських, Олександр Валерійович; Криворучко, Андрій Олексійович (2023-04-18)
  Встановлений зв'язок між довжиною та шириною, шириною та глибиною родовищ. Проведені та описані дослідження визначення основних систем тріщин, які характерні для родовищ граніту. Встановлена точність кластерно-фрактальної ...
 • Вікарчук, Ольга Іванівна; Пащенко, Ольга Петрівна; Юшкевич, Олена Олександрівна (2023-04-06)
  Запропоновано авторський підхід до змісту поняття «маркетинг-менеджмент». Розроблено модель маркетинг-менеджменту з урахуванням стратегічних орієнтирів розвитку підприємства. Сформульовано принципи реалізації маркетинг-м ...

View more