Технічні науки

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Київ : Фенікс, 2021)
  В монографії висвітлено основні результати, одержані нашими ракетниками: чотири покоління бойових ракет і ракетних комплексів, ракети-носії для запуску космічних апаратів та самі космічні апарати. Вперше у науковий обіг ...
 • Квасніков, В.П.; Квашук, Д.М. (2023)
  В монографії проведений аналіз методів та засобів вимірювання обертальних параметрів електродвигунів, здійснено систематизацію технічних характеристик вимірювальних приладів. Проведено якісний аналіз дестабілізуючих факторів, ...
 • Ткачук, А.Г.; Коваль, А.В.; Гуменюк, А.А.; Богдановський, М.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У монографії викладено дослідження галузей застосування міні безпілотних літальних апаратів (мБПЛА) та основні методи вимірювання витоків шкідливих для здоров’я людини та вибухонебезпечних газів. Спроектовано нову ...
 • Шамрай, В.І. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Монографія присвячена дослідженню декоративних властивостей гірських порід при видобуванні та обробці природного облицювального каменю за допомогою цифрової обробки зображень для визначення оптимального напрямку ведення ...
 • Вінічук, М.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Мета практикуму допомогти студентам екологічних спеціальностей краще засвоїти знання з курсу “Метеорологія та кліматологія”. У практикумі подано опис, будову, та принципи роботи ряду метеорологічних приладів, що використовуються ...
 • Єльнікова, Т.О.; Подчашинський, Ю.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. ...
 • Ночвай, В. М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В збірнику представлені наукові праці, які присвячені підвищенню швидкодії засобу контролю та вірогідності контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної бази. У наукових працях розроблено та досліджено ...
 • Вакалюк, Т.А.; Коротун, О.В.; Болотіна, В.В.; та ін. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2019)
  Монографія присвячена проблемі інтеграції інформаційних технологій у процес навчання вищої школи, що є актуальним у світлі цифрової трансформації освіти. Висвітлено комплекс теоретичних питань, пов'язаних з: обґрунтуванням ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Podchashinskiy, Yu.О.; Шавурський, Ю.О.; Shavurskyi, Yu.О.; Лугових, О.О.; Lugovykh, O.O. (ЖДТУ, 2018)
  У монографії викладено наукові основи побудови засобів вимірювання параметрів руху об’єктів на основі комп’ютеризованих методів обробки цифрових відеозображень. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної ...
 • Мельничук, П.П.; Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Бушля, В.М.; Лоєв, В.Ю. (ЖДТУ, 2017)
  У монографії розглянуті питання підвищення ефективності обробки плоских поверхонь з застосуванням процесів нестаціонарного різання. Використання нових способів формоутворення плоских поверхонь з застосуванням прогресивних ...
 • КРАВЕЦЬ, В.Г.; КОРОБІЙЧУК, В.В.; БОЙКО, В.В. (ЖДТУ, 2015)
  В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового ...
 • Закусило, Р.В.; Кравець, В.Г.; Коробійчук, В.В. (ЖДТУ, 2011)
  Розглянуто комплекс питань з технології виготовлення неелектричних систем ініціювання. Наведено відомості про первинні ініціюючі вибухові речовини і засоби ініціювання промислових вибухових речовин, умови їх використання. ...