Технічні науки

 

Recent Submissions

  • Мельничук, П.П.; Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Бушля, В.М.; Лоєв, В.Ю. (ЖДТУ, 2017)
    У монографії розглянуті питання підвищення ефективності обробки плоских поверхонь з застосуванням процесів нестаціонарного різання. Використання нових способів формоутворення плоских поверхонь з застосуванням прогресивних ...
  • КРАВЕЦЬ, Віктор Георгійович; КОРОБІЙЧУК, Валентин Вацлавович; БОЙКО, Віктор Вікторович (ЖДТУ, 2015)
    В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового ...
  • Закусило, Роман Васильович; Кравець, Віктор Георгійович; Коробійчук, Валентин Вацлавович (ЖДТУ, 2011)
    Розглянуто комплекс питань з технології виготовлення неелектричних систем ініціювання. Наведено відомості про первинні ініціюючі вибухові речовини і засоби ініціювання промислових вибухових речовин, умови їх використання. ...