Технічні науки

 

Recent Submissions

 • Ткачук, А.Г.; Коваль, А.В.; Гуменюк, А.А.; Богдановський, М.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У монографії викладено дослідження галузей застосування міні безпілотних літальних апаратів (мБПЛА) та основні методи вимірювання витоків шкідливих для здоров’я людини та вибухонебезпечних газів. Спроектовано нову ...
 • Шамрай, В.І. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Монографія присвячена дослідженню декоративних властивостей гірських порід при видобуванні та обробці природного облицювального каменю за допомогою цифрової обробки зображень для визначення оптимального напрямку ведення ...
 • Вінічук, М.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Мета практикуму допомогти студентам екологічних спеціальностей краще засвоїти знання з курсу “Метеорологія та кліматологія”. У практикумі подано опис, будову, та принципи роботи ряду метеорологічних приладів, що використовуються ...
 • Єльнікова, Т.О.; Подчашинський, Ю.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. ...
 • Ночвай, В. М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В збірнику представлені наукові праці, які присвячені підвищенню швидкодії засобу контролю та вірогідності контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної бази. У наукових працях розроблено та досліджено ...
 • Вакалюк, Т.А.; Коротун, О.В.; Болотіна, В.В.; та ін. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2019)
  Монографія присвячена проблемі інтеграції інформаційних технологій у процес навчання вищої школи, що є актуальним у світлі цифрової трансформації освіти. Висвітлено комплекс теоретичних питань, пов'язаних з: обґрунтуванням ...
 • Мельничук, П.П.; Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Бушля, В.М.; Лоєв, В.Ю. (ЖДТУ, 2017)
  У монографії розглянуті питання підвищення ефективності обробки плоских поверхонь з застосуванням процесів нестаціонарного різання. Використання нових способів формоутворення плоских поверхонь з застосуванням прогресивних ...
 • КРАВЕЦЬ, Віктор Георгійович; КОРОБІЙЧУК, Валентин Вацлавович; БОЙКО, Віктор Вікторович (ЖДТУ, 2015)
  В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового ...
 • Закусило, Роман Васильович; Кравець, Віктор Георгійович; Коробійчук, Валентин Вацлавович (ЖДТУ, 2011)
  Розглянуто комплекс питань з технології виготовлення неелектричних систем ініціювання. Наведено відомості про первинні ініціюючі вибухові речовини і засоби ініціювання промислових вибухових речовин, умови їх використання. ...