Electronic Repository

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Орлов, Ігор Віталійович
dc.contributor.author Orlov, I.V.
dc.date.accessioned 2016-02-22T13:55:10Z
dc.date.available 2016-02-22T13:55:10Z
dc.date.issued 2011-03
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1183
dc.description.abstract Дисертаційна робота спрямована на розв’язання проблем теорії, методології та практики бухгалтерського обліку та контролю зобов’язань суб’єктів господарювання під впливом юридичної концепції формування правовідносин в сучасних економічних умовах. Розвинуто теорію та методологію бухгалтерського обліку та контролю зобов’язань суб’єктів господарювання в розрізі вирішення методологічних проблем ідентифікації, оцінки та класифікації зобов’язань. Розроблено концепцію трансформації зобов’язань та її відображення в бухгалтерському обліку на основі ідентифікації фактів зміни зобов’язань з урахуванням економіко-правового їх змісту, розкрито механізм прояву принципів бухгалтерського обліку в процесі визнання зобов’язань як об’єкта облікового відображення. Запропоновано методологію бухгалтерського обліку зобов’язань в частині розвитку елементів методу бухгалтерського обліку на основі структуризації життєвого циклу зобов’язань в частині розвитку елементів методу бухгалтерського обліку на основі структуризації життєвого циклу зобов’язань. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
dc.subject бухгалтерський облік зобов’язань uk_UA
dc.subject контроль зобов’язань uk_UA
dc.subject умовні зобов’язання uk_UA
dc.subject життєвий цикл зобов’язань uk_UA
dc.subject теорія бухгалтерського обліку та контролю uk_UA
dc.subject методологія бухгалтерського обліку та контролю uk_UA
dc.subject accounting for liabilities uk_UA
dc.subject control over liabilities uk_UA
dc.subject contingent liabilities uk_UA
dc.subject liabilities’ life cycle uk_UA
dc.subject accounting and control theory uk_UA
dc.subject accounting and control methodology uk_UA
dc.title ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ uk_UA
dc.title.alternative Theory and Methodology of Accounting and Control of Liabilities of Business Entities uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation thesis is directed towards the solution of problems of theory, methodology and practice of accounting and control of business entities’ liabilities under the influence of legal concept of establishing legal relationships economic conditions. Theory and methodology of accounting and control of business entities’ liabilities in the part of solving the methodological problems of identification, evaluation, and classification of liabilities have been developed. The concept of liabilities’ transformation and its accounting reflection based on identification of facts of liabilities’ changes, taking into consideration their economic and legal meaning has been worked out as well as the mechanism of accounting principles functioning in the process of recognizing liabilities as an object of accounting reflection has been disclosed. Methodology of accounting for liabilities in the part of developing elements of accounting method on the basis of structuring the liabilities’ life cycle has been suggested. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account